Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) συνολικά ατόμων στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Σερρών –ΑΠ2» MIS 299518 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας