Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ)

Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) αποτελεί μια νέα δομή του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με κύρια αποστολή της την καλλιέργεια πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικής νοοτροπίας στους φοιτητές, αποφοίτους και μέλη Ε.Π., καθώς και την υποστήριξη τους στην ανάπτυξη δικών τους επιχειρηματικών και καινοτόμων πρωτοβουλιών.

Η ΜοΚΕ έχει θέσει ως στόχους τους εξής:

  • Να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και να αξιοποιήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες.
  • Να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
  • Να παρέχει συμβουλές σε θέματα επιχειρηματικότητας.
  • Να αναπτύξει τις δεξιότητες των φοιτητών και απόφοιτων σχετικά με την ίδρυση και τη διαχείριση μιας επιχείρησης.
  • Να παρέχει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για την επιχειρηματικότητα και τη καινοτομία.
  • Να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας φιλικότερης στάσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και τη καινοτομίας.
  • Να ενδυναμώσει τη συνεργασία μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας του Ιδρύματος και του επιχειρηματικού κόσμου.

Για να πετύχει τους παραπάνω στόχους, η ΜοΚΕ εστιάζει το έργο της στην παροχή ενός πλαισίου δραστηριοτήτων και υπηρεσιών εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, το οποίο περιλαμβάνει: δραστηριότητες ενημέρωσης και δραστηριότητες κατάρτισης των ενδιαφερόμενων, δραστηριότητες εξοικείωσης των φοιτητών και αποφοίτων με τον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και δραστηριότητες ενθάρρυνσης και ενεργοποίησης των φοιτητών και αποφοίτων.

Η ΜοΚΕ καταλαμβάνει πρωτεύοντα ρόλο στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, να αποτελέσει φορέα ανάπτυξης και καινοτομίας στην περιοχή του.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Φραγκίδης Γαρύφαλλος
Καθηγητής Εφαρμογών
Email: garyf@teiser.gr

Διεύθυνση

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Κτήριο πολλαπλών χρήσεων, 1ος όροφος
Τέρμα Μαγνησίας
62124 Σέρρες

Email: moke@teiser.gr

Ιστοσελίδα ΜοΚΕ

Sitemap

Κορυφή σελίδας