Τμήμα Προμηθειών

Οδηγίες και πρότυπα για την προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών

Κωδικοί CPV

Κατεβάστε το νέο Κωδικολόγιο του Αρχείου Ειδών του ΕΠΠ, σε αρχείο Excel. To νέο κωδικολόγιο είναι σύμφωνο με το κωδικολόγιο CPV 2008 που ισχύει από 15/9/2008

Sitemap

Κορυφή σελίδας