Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (600)

Σύμφωνα με το αριθμ. 354/20-10-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας κ. Διγαλάκη, σας ενημερώνουμε ότι  λόγω του πολύ υψηλού επιδημιολογικού επιπέδου που καταγράφεται στις περιφερειακές ενότητες που εδρεύουν τα Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων αναβάλλεται προσωρινά. Θα διοργανωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν η περιφερειακή ενότητα υπαχθεί εκ νέου σε ένα από τα τρία πρώτα επιδημιολογικά επίπεδα (χαμηλό, μέτριο ή υψηλό).

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020 08:59

Παράταση Αιτήσεων Δωρεάν Σίτισης

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι δίνεται παράταση για την υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020.

 

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

1) Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 και με το υπ’ αριθμ. 380/07.11.2020 διευκρινιστικό έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλειου Διγαλάκη, αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 7 Νοεμβρίου 2020 έως και 30 Νοεμβρίου 2020. (Δείτε το ΦΕΚ και την Εγκύκλιο στο site: http://praktiki.teicm.gr/documents/announcements/2020/covid19/egk_380.pdf & http://praktiki.teicm.gr/announcement/118-01-08112020 & http://praktiki.teicm.gr/documents/announcements/2020/covid19/fek_4899_2020.pdf )
Επομένως η πρακτική άσκηση μπορεί να συνεχιστεί εξ' αποστάσεως με τηλεργασία από 7 Νοεμβρίου 2020 έως και 30 Νοεμβρίου 2020 

2) Με βάση τη Γενική Συνέλευση 22/9-11-2020 του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, αποδέχεται για τους Φοιτητές του Τμήματος την παραπάνω απόφαση

 

Απο τη Γραμματεία του Τμήματος

Σάββατο, 07 Νοεμβρίου 2020 20:18

Πρακτική άσκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙ.ΠΑ.Ε

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου τρίτου της υπ΄ αρίθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237 ΚΥΑ, (ΦΕΚ Β΄1699), από 11.5.2020, η πρακτική άσκηση των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, πραγματοποιείται κανονικά εφόσον οι φορείς στους οποίους αυτή διεξάγεται δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα (ΦΕΚ 4829/τ. Β΄/02-11-2020).

Σε περίπτωση που φορέας τεθεί σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, η πρακτική άσκηση διακόπτεται για όσες ημέρες ισχύει η απαγόρευση λειτουργίας. Οι φοιτητές, μετά τη λήξη της απαγόρευσης λειτουργίας του φορέα, πρέπει να συμπληρώσουν τις υπολειπόμενες ημέρες προκειμένου να εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Με δεδομένο ότι η απαγόρευση επιβλήθηκε από το νόμο, δεν απαιτείται η έκδοση νέας απόφασης ή διαπιστωτικής πράξης ή ηλεκτρονικής αναγγελίας – ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ από τους εργοδότες στους οποίους ασκούνταν οι φοιτητές.

Εάν φοιτητής που πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση νοσήσει με covid – 19, η πρακτική άσκηση θα διακοπεί για όσες ημέρες κριθεί απαραίτητο. Από τον εργοδότη θα γίνει διακοπή της πρακτικής άσκησης και θα υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε3.5. Στη συνέχεια θα γίνει συμπληρωματική σύμβαση με τις υπολειπόμενες ημέρες προκειμένου να εκπληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις των φοιτητών και οι εργοδότες θα πραγματοποιήσουν αναγγελία πρόσληψης με την ημερομηνία επανέναρξης της πρακτικής άσκησης.

Για την πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, οι φοιτητές και οι υπεύθυνοι των επιτροπών πρακτικής άσκησης των Τμημάτων παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία πρακτικής ΕΣΠΑ.

                                                                                    ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε

Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2020 10:39

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (EMAIL):

 

Α) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : Ονοματεπώνυμο - Αριθμό Μητρώου Σχολής - ΑΜΚΑ

 

Β) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EMAIL ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ (2)  ΗΜΕΡΩΝ 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

Οι φοιτητές μετά την ορκωμοσία έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν τον πάπυρο και όλα τα έγγραφα της ορκωμοσίας (αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, κ.λ.π.) με δύο τρόπους:

1)   Παραλαβή από τη Γραμματεία καθημερινά τις ώρες 10:00 – 13:00 (απαραίτητη η χρήση μάσκας). Σε περίπτωση που η παραλαβή των εγγράφων γίνει από τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει να προσκομίσει εξουσιοδότηση.

2)   Παραλαβή με courier (χρέωση παραλήπτη).

  α. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει τη Γραμματεία (τηλεφωνικά ή με e-mail) ότι θέλει να παραλάβει τα έγγραφα με courier.

 β. Η Γραμματεία του στέλνει στο e-mail του το Πρωτόκολλο Καθομολόγησης.

 γ. Ο Απόφοιτος το υπογράφει και το αποστέλλει με courierστη Γραμματεία και δίνει συγχρόνως εντολή στο courierνα παραλάβει και το φάκελο με τα έγγραφα του. (ΠΡΟΣΟΧΗ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ).

ΟΣΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΟΡΚΙΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΣΤΟ EMAIL ΤΟΥΣ ΤΟ LINK ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 29/10/2020 ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 10:24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ e-gram ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΌ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24/10/2020 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10/2020 ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020 10:09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/10/2020 ΤΟΠΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

Όσοι φοιτητές χρωστούν το μάθημα "Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας" Θεωρία και Εργαστήριο παρακαλούνται να συμμετέχουν στην ενημέρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14/10 στις 12:00 στην τάξη:https://zoom.us/j/98272519157.
Εισηγητές
Δ. Φωλίνας., Χ. Αχίλλας.

Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2020 09:37

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕ

Ανακοίνωση για Φοιτητές προγράμματος σπουδών ΤΕ (εισακτέους 2018-2019 και πριν ) για τα μαθήματα των Α και Γ εξαμήνου

1) Οι παραπάνω φοιτητές ΤΕ που επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική του Φεβρουαρίου στα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει του Α΄και Ε ξαμήνου  του Παλιού Προγράμματος σπουδών θα πρέπει να τα δηλώσουν στο egram στη δήλωσή τους

2) Οι φοιτητές ΤΕ   που δεν έχουν παρακολουθήσει για οποιοδήποτε λόγο κάποια από τα μαθήματα του Α και Γ εξαμήνου   του Παλιού Προγράμματος Σπουδών θα πρέπε

·        να τα δηλώσουν στο egram στη δήλωσή τους

 ·        να στείλουν mail στην γραμματεία να ενημερώνουν για αυτή τη δήλωση μόνον για αυτά τα μαθήματα (όχι αυτά που εξετάστηκαν και κόπηκαν)

 ·        να παρακολουθήσουν   τα παρακάτω μαθήματα στο νέο πρόγραμμα σπουδών σε αντιστοίχηση με το παλιό

 ·        να ενημερώσουν τον Διδάσκοντα Καθηγητή ότι είναι φοιτητές του Παλιού Προγράμματος Σπουδών

 

Πρόγραμμα σπουδών ΤΕ

 

Πρόγραμμα Σπουδών ΠΕ

ΑΥ

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

AY1

Εισαγωγή στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΑΥ

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

AY2

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

ΑΥ

Μαθηματικά στην Οικονομική Επιστήμη

AY3

Μαθηματικά Ι

ΑΥ

Πληροφορική και Εφοδιαστική

AY5

Πληροφορική στην Εφοδιαστική

ΑΥ

Επεξεργασία Προϊόντων Φυτικής και Ζωικής Προέλευσης

CY2

Τεχνολογία και Διακίνηση Τροφίμων

ΓΥ

Βιομηχανικές Διαδικασίες στη Μεταποίηση

CY3

Τεχνολογίες Παραγωγής

ΓΥ

Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων στην Εφοδιαστική

CY4

Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

ΓΥ

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

CY5

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

ΓΥ

Συσκευασία και Τυποποίηση

CY6

Συσκευασία και Τυποποίηση

3)Για το μάθημα Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Στατιστική και Ποσοτική Ανάλυση θα βγει ανακοίνωση μετά τις δηλώσεις.

4) Οι αλυσίδες των μαθημάτων δεν σπάνε για τους φοιτητές που είναι μέχρι και το 8ο Εξάμηνο

Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2020 09:34

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΟΠ ΙΙ

 

Το μάθημα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΙΙ Εργαστήριο ( Όλα τα τμήματα) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07-10-2020, στις 16:30, μέσω Zoom στο: https://zoom.us/j/98272519157 

 

Ο Διδάσκων

Σελίδα 1 από 47

Newsletter

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να εγγραφτείτε στο newsletter μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνείστε μαζί μας για  οποιαδήποτε πληροφορία.

  • ΤΗΛ: +30 23510.20940
  • ΦΑΞ: +30 23510.47860