Διδακτορικές Σπουδές

Διδακτορικές Σπουδές

Προκήρυξη για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει δεκατέσσερις (12) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για τα παρακάτω γνωστικά πεδία, με τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό εισακτέων υποψηφίων: 

 

1.      Διαχείριση κινδύνου και ανθεκτικότητας εφοδιαστικών αλυσίδων με χρήση τεχνικών εξόρυξης δεδομένων και μεθόδων ανάλυσης δικτύων (Θέση 1)

 

2.      Σχεδιασμός και διαχείριση βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων φαρμακευτικών σκευασμάτων (Θέση 1)

 

3.      Βελτιστοποίηση διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων και ολοκληρωμένη διαχείριση πόρων για ανθρωπιστικά logistics (Θέση 1)

 

4.      Βιομηχανική διοίκηση και τεχνολογία (Θέση 1)

 

5.      Ανανεώσιμες μορφές ενεργείας και αξιοπιστία σε τεχνολογικά συστήματα (Θέση 1)

 

6.      Διοίκησηποιότηταςσυστημάτωνπαράγωγης (Total Quality Management, Lean Manufacturing, Six Sigma) (Θέση 1)

 

7.      Διαχείριση περιβάλλοντος και ποιότητα (Θέση 1)

 

8.      Ανάπτυξη μεθόδων βελτιστοποίησης μεικτής παλετοποίησης από ρομποτικά συστήματα (Θέση 1)

 9.      Τεχνικές αυτόνομης πλοήγησης και λειτουργίας κινούμενης πλατφόρμας σε οργανωμένες αποθήκες (Θέση 1)

 

10.  Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (Θέση 1)

 

11.  Οργανωσιακή συμπεριφορά - Ψυχολογία (Θέση 1)

 

12.  Ανάλυση συμπεριφοράς ανθρώπου σε βιομηχανικά περιβάλλοντα με τεχνικές όρασης και μηχανικής μάθησης (Θέση 1)

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή(CD-ROMέωςτην Παρασκευή 17/02/2023καιώρα 14:00 στη Γραμματείατου Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Κανελλοπούλου 2, 60100, Κατερίνη (τηλ. 2351020940).

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν την υποβολή της αίτησης, καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.00 ως 14:00, με επιτόπια επίσκεψη κατόπιν συνεννόησης, ή τηλεφωνικά στο 23510 20940.

 

 

Προκήρυξη

Αίτηση

Προσχέδιο

Κανονισμός

 

 

 

Newsletter

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να εγγραφτείτε στο newsletter μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνείστε μαζί μας για  οποιαδήποτε πληροφορία.

  • ΤΗΛ: +30 23510.20940
  • ΦΑΞ: +30 23510.47860