Τρίτη, 09 Απριλίου 2013 00:29

METRON LOGISTICS

Η Metron Logistics δραστηριοποιείται στον χώρο των υπηρεσιών 4th Party Logistics, παρέχοντας υπηρεσίες αποθήκευσης, ανασυσκευασίας, διαχείρισης αποθεμάτων, πανελλαδικής διανομής, διεθνών μεταφορών (παντός τύπου) και εκτελωνισμού, Supply Chain Management και ολοκλήρωση του δικτύου Logistics σε ένα ενιαίο σύνολο.

Γιατί με την Metron Logistics;

Οι υπηρεσίες αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής και προστιθεμένης αξίας, μέσω του πανελλαδικού δικτύου διανομών της Metron Logistics, των εμπορευματικών κέντρων και των επιχειρήσεων-συνεργατών μας, καλύπτουν το σύνολο των αναγκών σε υπηρεσίες Logistics.

Η Metron Logistics στοχεύει στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, που θα υπερκαλύπτουν τις προσδοκίες των πελατών μας. Μέσω των ολοκληρωμένων και ευέλικτων λύσεων που καλύπτουν τις μοναδικές, διαφορετικές ανάγκες των πελατών, η Metron Logistics μετατρέπει τις ανάγκες Logistics σε πραγματικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Ο ρόλος της Metron Logistics

Σε αντίθεση με την τάση μεταξύ των παραδοσιακών 3PL προς την επικέντρωση στα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους και στην αξιοποίηση των υποδομών τους, η Metron Logistics αναλαμβάνει ολόκληρη την λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού.

Βάσει ενός συστήματος συνεχούς ενημέρωσης και επικοινωνίας που ενώνει όλους τους επιμέρους συνεργάτες/παρόχους υπηρεσιών Logistics, συντονίζει και ενσωματώνει τους συμμετέχοντες συνεργάτες και εξασφαλίζει υψηλή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα με τον συνδυασμό ροών προϊόντων (goods flows) και των πόρων (resources) που τις διαχειρίζονται κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.

Το όραμά μας

Να αποτελούμε για τους πελάτες μας, έναν πάροχο ολοκληρωμένων υπηρεσιών Logistics, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και απαιτήσεις τους, στοχεύοντας στην μείωση του συνολικού κόστους της εφοδιαστικής τους αλυσίδας και αποτελώντας για αυτούς στρατηγικό πλεονέκτημα.

Πώς η φιλοσοφία της Metron Logistics διαφέρει από αυτήν των παραδοσιακών εταιριών 3rd Party Logistics;

  1. Οι παραδοσιακοί 3PL θεωρούν τον ευατό τους μόνο ανάδοχο της μεταφοράς των προϊόντων από το Α στο Β - ενώ η Metron Logistics ενεργεί ως ανάδοχος για ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών διαδικασιών logistics της εταιρείας.
  2. Οι παραδοσιακοί 3PL είναι εγγενώς περιορισμένοι από την άποψη της ευελιξίας και της ακτίνας δράσης τους, ενώ η Metron Logistics έχει μια εξαιρετικά ευρεία γκάμα επιλογών χάρη στη δυνατότητά της να χρησιμοποιήσει τους καλύτερους πόρους/συνεργάτες για οποιαδήποτε απαίτηση.
  3. Οι παραδοσιακοί 3PL εστιάζουν απαραιτήτως στην διατήρηση της απασχόλησης και της κερδοφορίας των υποδομών τους, ενώ η Metron Logistics είναι ελεύθερη να ενεργήσει εξ ολοκλήρου προς όφελος του πελάτη.
  4. Όσον αφορά το κόστος, οι παραδοσιακοί 3PL συνήθως ενδιαφέρονται για το κόστος των υπηρεσιών που τιμολογούν – η Metron Logistics ενδιαφέρεται για την πιθανή μείωση του κόστους του πελάτη κατά μήκος της ολόκληρης αλυσίδας εφοδιασμού.

Newsletter

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να εγγραφτείτε στο newsletter μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνείστε μαζί μας για  οποιαδήποτε πληροφορία.

  • ΤΗΛ: +30 23510.20940
  • ΦΑΞ: +30 23510.47860