Τρίτη, 09 Απριλίου 2013 00:20

ΑΝΟΔΟΣ LOGISTICS

Όραμα της «ΑΝΟΔΟΣ logistics» που εκφράζει ταυτόχρονα και την πολιτική της για την ποιότητα είναι να αποτελεί για τους πελάτες της τον προτιμητέο πάροχο υπηρεσιών Logistics, προσφέροντας υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στιες ανάγκες τους, σε ανταγωνιστικό κόστος και με σεβασμό τόσο στους ίδιους όσο και τους πελάτες τους.

Η «ΑΝΟΔΟΣ logistics» στοχεύει στη συνεχή ανάπτυξη κα παροχή ολοκληρωμένων κα εξειδικευμένων υπηρεσιών Logistics,

από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό,με σύγχρονες τεχνολογικά και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία, με επίκεντρο πάντα την ποιοτική και την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών της.

Η Διοίκηση της εταιρίας επενδύει συνεχώς στην ποιότητα και ασφάλεια, διαθέτοντας όλους του απαραίτητους πόρους, αναγνωρίζοντας ότι η επιμονή της στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, αποτελεί τη διαφοροποίηση της στα πλαίσια του ανταγωνισμού.

Για το λόγο αυτό, η «ΑΝΟΔΟΣ logistics» αναπτύσσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που είναι σύμφωνο με το πρότυπο EN ISO 9001: 2000 και δεσμεύεται στην τήρηση συγκεκριμένων διεργασιών, ουσιαστική επικοινωνία με τους πελάτες της, συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της αξιολόγησης των αντικειμενικών δεικτών ποιότητας, εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, παρακολούθηση της ροής υπηρεσιών που παρέχει και ελαχιστοποίηση των παραπόνων των πελατών της προβαίνοντας στις κατάλληλες προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες.

Η κριτική των συνεργατών και των πελατών της, αναφορικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ευπρόσδεκτη και αναγνωρίζεται ότι η ικανοποίηση τους μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνεχή προσπάθεια.

Είναι σημαντικό για την «ΑΝΟΔΟΣ logistics» να διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους και συστήματα για την υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική του λειτουργία.

Newsletter

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να εγγραφτείτε στο newsletter μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνείστε μαζί μας για  οποιαδήποτε πληροφορία.

  • ΤΗΛ: +30 23510.20940
  • ΦΑΞ: +30 23510.47860