Διδακτορικές Σπουδές

Διδακτορικές Σπουδές

Προκήρυξη για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει είκοσι μια (21) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για τα παρακάτω γνωστικά πεδία, με τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό εισακτέων υποψηφίων: 

·         Βιομηχανική διοίκηση και τεχνολογία (θέση 1)

·         Αξιοπιστία και συντήρηση τεχνολογικών συστημάτων (θέση 1)

·         Ποσοτικές μέθοδοι στην εφοδιαστική αλυσίδα (θέση 1)

·         Ανάπτυξη εργαλείων για ευφυείς μεταφορές (θέση 1)

·         Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (θέση 1)

·         Έξυπνη αποθήκευση (θέση 1)

·         Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (θέση 1)

·         Οργανωσιακή συμπεριφορά (θέση 1)

·         Ποσοτικές μέθοδοι για τη διαχείριση περιβαλλοντικά φιλικών εφοδιαστικών αλυσίδων (θέση 1)

·         Συνδυασμός αποφάσεων διαχείρισης αποθεμάτων και διαχείρισης μεταφορών για το σχεδιασμό περιβαλλοντικά φιλικών δικτύων εφοδιασμού με ποσοτικές μεθόδους (θέση 1)

·         Εκπομπές ρύπων εμπορευματικών μεταφορών: Ανάλυση δεδομένων, εκτίμηση εκπομπών, αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λήψη αποφάσεων (θέση 1)

·         Χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας (ηλεκτρισμός, υγραέριο, φυσικό αέριο, υβριδικές μορφές) στις μεταφορές: Επιπτώσεις στις εμπορευματικές μεταφορές και στα δίκτυα εφοδιασμού (θέση 1)

·         Προσομοίωση του σχεδιασμού και της λειτουργίας εφοδιαστικών αλυσίδων: Εφαρμογές και λήψη αποφάσεων (1)

·         Λήψη αποφάσεων στις λειτουργίες εφοδιασμού και τη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων με χρήση εργαλείων Επιχειρησιακής Έρευνας (θέση 1)

·         Ψηφιοποίηση αλυσίδων εφοδιασμού και ψηφιακά “δίδυμα” επιχειρησιακών λειτουργιών (θέση 1)

·         Διαχείριση κινδύνων και ανθεκτικότητα δικτύων εφοδιασμού: Σχεδιασμός και λειτουργίες (θέση 1)

·         Ανθρωπιστικά Logistics (θέση 1)

·         Εφοδιαστική Αλυσίδα Αγροτικών Προϊόντων (θέσεις 2)

·         City Logistics (θέση 1)

·         Ναυτιλιακά Logistics (θέση 1). 

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM) έως την Παρασκευή 29/01/2021 και ώρα 14:00 στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Κανελλοπούλου 2, 60100, Κατερίνη.

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν την υποβολή της αίτησης, καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.00 ως 14:00, με επιτόπια επίσκεψη κατόπιν συνεννόησης, ή τηλεφωνικά στο 23510 20940.

 

 

Προκήρυξη

Αίτηση

Προσχέδιο

Κανονισμός

 

 

 

Newsletter

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να εγγραφτείτε στο newsletter μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνείστε μαζί μας για  οποιαδήποτε πληροφορία.

  • ΤΗΛ: +30 23510.20940
  • ΦΑΞ: +30 23510.47860